GDPR - Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Klik op de knop om ons privacybeleid te bekijken.

Nieuwsberichten

Nieuwsbrief 12-2020

We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
But I know we’ll meet again some sunny day

(Vera Lynn)

2020 was een onzalig jaar. Niet in het minst omdat ons enkele leden en ereleden zijn ontvallen, met wie we met ontzag en respect hebben samengewerkt, maar van wie we helaas ook niet op passende wijze afscheid hebben kunnen nemen.

U herinnert zich misschien nog de schitterende weldoordachte voorspellingen die de speaker dacht te kunnen doen op het kerstconcert van 2019. De uitkomst is tegelijk triest en hilarisch gebleken: niks is uitgekomen. U haalt nu geringschattend de schouders op maar betrokkene pleit verzachtende omstandigheden: de zwarte zwaan Covid-19 genaamd.

Sinterklaasgewijs moeten we het volgende meedelen: Er zijn dit jaar geen voorspellingen!

Onze hobby, namelijk het samen muziek maken, samen trommelen, samen toneel spelen, samen verzorgen van activiteiten, kreeg een serieuze knauw.

Terwijl de derde coronagolf de kop opsteekt, hopen de mensen van goede wil en vertrouwen op een snelle vaccinatie, terwijl anderen, ook van goede wil maar met minder vertrouwen, zich allerlei vragen stellen. Wanneer en hoe kunnen we de fanfare, drumband, toneelopvoeringen, heropstarten? Als de lente komt, of in de pruimentijd? Of met “Proemepoase”. Come and see next year! Een zaak is zeker: het gerucht dat de ingeënte mens in een chimpansee verandert, is sterk overdreven. Ondertussen bereikt ons het goede nieuws dat de papieromhalingen terug starten op zaterdag 2 januari 2021.

Hoop is naar de toekomst kijken op een positieve manier.

Concerten, wedstrijden en Vlamo-activiteiten zijn allemaal afgelast en we zullen dus voorlopig enkel en alleen onder mekaar kunnen plezier maken. Willen we toch een leuke tijd beleven dan zal het in de repetities en andere bijeenkomsten vanuit ons eigen persoontje moeten komen. Onthoud ook dat ieder lid niet noodzakelijk hetzelfde talent heeft, maar toch telt. Anderzijds moet ieder lid beseffen dat hij of zij nodig is voor een behoorlijk groepsresultaat, en daarvoor ook een inspanning moet leveren. Een lidmaatschap is niet vrijblijvend maar een inspanningsverbintenis.

Eén van de in het gedrang komende activiteiten is de jaarlijkse algemene vergadering. Benieuwd hoe en wanneer we dat verplichte maar zeker nuttige nummer kunnen organiseren en de leden in alle transparantie verslag gaan kunnen doen van de resultatenrekening van 2020 en de begroting van 2021. De extra toelagen van de Vlaamse regering en de vervroegde subsidie van de gemeente Riemst worden in dank aanvaard, maar ze wegen niet op tegen de verminderde inkomsten uit papierophalingen, de weggevallen activiteiten en de vaste kosten. In de gegeven omstandigheden is het wel een beetje wrang dat Vlamo, Sabam en tutti quanti zonder verpinken hun hand zijn blijven ophouden en onverkort hun jaarlijkse facturen hebben opgestuurd.

Zoals vele anderen hun kot hebben opgekalefaterd in de afgelopen stille tijden van lockdown, heeft een ploeg leden zich ontfermd over het interieur van de zaal. Onder meer dankzij een serieuze lik verf, ziet de zaal er nu nog wat beter uit. Dank aan deze werkers!

En laten we positief naar de toekomst kijken. We staan voor belangrijke werven. We kijken bij leven en welzijn uit naar het jubileumweekend van de drumband in september. Dit feest is een soort try-out voor een andere heel speciale viering, het 175-jarig jubileum van onze vereniging, in 2023, overmorgen bij wijze van spreken. Het wordt tijd om knopen door te hakken.

Ondertussen heeft het bestuur nog een andere koe bij de horens gevat. Het dak gaat eraf! We willen komaf maken met de asbesthoudende golfplaten, en liever nu dan wachten totdat het verplicht wordt. Er lopen gesprekken met aannemers, Dubo-Limburg (verplicht) en de gemeente.

We verlangen ernaar om leden en supporters weer in onze zaal te mogen begroeten en er in goede gezondheid het glas te heffen en een praatje te slaan. Laatst zei me nog een wijs man dat hij in deze rottijd nog het meest het geleuter onder vrienden mist.

Dit jaar houden we nog een bescheiden kerstfeest en eindejaar maar volgend jaar – en laat dat dan toch een voorspelling zijn – krijgen we een spetterend, lawaaierig, spectaculair, krankzinnig uiteinde 2021, met alle toeters en bellen, knuffel- en bubbel- en andere contacten erbij!

Blijf gezond en doe wat je kan. Doe wat in je vermogen ligt… dan zijn we echte winnaars!

PS: Mocht u toevallig een kraslotje in handen vallen, veel geluk ermee!!!