GDPR - Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en te personaliseren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Klik op de knop om ons privacybeleid te bekijken.

Fanfare – Geschiedenis

Sinds 1848

In 1848 wilde pastoor Stassen in ons dorpje Kanne in navolging van een Maastrichtse confrater
een muziekkorps oprichten. De pastoor en koster Straetmans gingen aan een zevental jonge
mannen de eerste muzieklessen geven.
Al snel sloten meerdere jongeren uit het dorp zich aan en een heus muziekkorps ontstond.
Burgemeester Arnold Bonsen was de eerste voorzitter. In onze archieven vonden we sporen
van een deelname in 1876 in Lanaken aan het “Grand Festival de Fanfare et de Chant
d’Ensembles “.
In de beginjaren had koster Straetmans de muzikale leiding. Maar rond de eeuwwisseling
kwam het dirigeerstokje in handen van Gustave de Pauw, een eminente musicus uit
Maastricht. De naam de Pauw zou trouwens jarenlang aan ons korps verbonden blijven, want
toen Gustave overleed werd zijn zoon Desiré de dirigent. Meer dan 70 jaar zou onze
muziekvereniging onder leiding blijven van een de Pauw.

Onze vereniging bleef al die jaren maar groeien. Ze bleef ook actief in de Eerste Wereldoorlog.
In 1930 kreeg de vereniging het statuut van vereniging zonder winstgevend doel (vzw). Sinds
1938 is de vereniging actief in een eigen verenigingsgebouw. Daarin wordt gerepeteerd,
geconcerteerd, feest gevierd en toneel gespeeld.
De fanfare nam deel aan nationale en internationale wedstrijden en heeft uitstekende
resultaten behaald. Zo bereikte de fanfare in 1978 als vice-Belgisch kampioen de afdeling
Uitmuntendheid. Nu zetten we een stapje terug omdat we de jeugd snel in de musicerende
groep willen integreren.

In 1960 is een drumband opgericht. Dat was toen een vrij nieuwe discipline, een andere
manier van muziekbeleving. Onze drumband behaalde op het hoogste niveau tal van prijzen,
zoals verscheidene keren een nationale titel in superieure afdeling en goud op het
Wereldmuziekconcours in Kerkrade. U leest er meer over op een afzonderlijke webpagina.

In de jaren 70 kwamen er majoretten bij. Samen met fanfare en drumband
marcheerden toen meer dan negentig geüniformeerde leden op straat. Het majorettenkorps
bestaat niet meer, maar meerdere jonge dames zijn in de fanfare mee komen
musiceren.

Momenteel telt de fanfare 35 spelende leden, die iedere vrijdag samen repeteren
en jaarlijks diverse concerten geven en deelnemen aan het dorpsleven.

We verwijzen ook graag naar onze toneelvereniging, op een afzonderlijke webpagina.

Voor de meeste amateurmuziekgezelschappen is nieuw bloed vinden een permanente zorg.
Onze fanfare ontsnapt niet aan de moderne tendenzen, maar gaat ook niet bij de pakken
zitten. De maatschappelijke evolutie dwingt ons tot innovatie en het herdenken van de
traditionele activiteiten en ambities zoals het deelnemen aan muziekwedstrijden.
Jeugdopleiding heeft nu de voorrang.

Het 175-jarig bestaan ligt in het verschiet. 2023 moet een feestjaar worden. We hopen u
binnenkort daarover meer te kunnen vertellen.